ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, se sídlem J. Valčíka 4413/1, Ostrava – Poruba, 708 00, IČO 64628221, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete ZDE.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 naleznete ZDE.

Pokud Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Základní umělecké školy, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací jsou nepřesné;
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecké škole, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školu, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizaci:

Jobman s.r.o.
IČO: 27177726
sídlo: Livornská 449, 109 00 Praha 10
komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
tel.: +420 910 120 377
e-mail: dpo@dpohotline.cz
datová schránka: tkyd8fz

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2022/2023
Výsledky talentových zkouek pro školní rok 2022/2023 naleznete ZDE


INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022 ke stažení zde.

ORGANIZACE VÝUKY V ZUŠ OSTRAVA – PORUBA OD 30.8.2021

Více informací naleznete ZDE.

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

 • Hudební podvečer
  30.11.2022, 17:00 hod.,
  Hudební studio ZUŠ
 • Koncert PHN
  5.12.2022, 17:00 hod.,
  Koncertní sál ZUŠ
 • Adventní koncert
  6.12.2022, 16:30 hod.,
  Kostel sv. Mikuláše
 • Hudební podvečer
  7.12.2022, 17:00 hod.,
  Hudební studio ZUŠ
 • Vánoční koncert
  14.12.2022, 17:00 hod.,
  Koncertní sál ZUŠ

FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

Josefa Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde