ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, se sídlem J. Valčíka 4413/1, Ostrava – Poruba, 708 00, IČO 64628221, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete ZDE.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 naleznete ZDE.

Pokud Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní umělecké školy, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací jsou nepřesné;
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecké škole, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školu, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizaci:

Jobman s.r.o.
IČO: 27177726
sídlo: Livornská 449, 109 00 Praha 10
komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
tel.: +420 910 120 377
e-mail: dpo@dpohotline.cz
datová schránka: tkyd8fz

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

INFORMACE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 NALEZNETE ZDE

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

Josefa Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem