ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, se sídlem J. Valčíka 4413/1, Ostrava – Poruba, 708 00, IČO 64628221, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete ZDE

Pokud Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní umělecké školy, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací jsou nepřesné;
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Základní uměleckou školou, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecké škole, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školu, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvkovou organizaci:
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
Ing. Jana Měchová
Tel.: +420 595 693 968
Mob.: +420 736 218 480
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, MechovaJ@fsc-ov.cz

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2019/2020 naleznete ZDE

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete ZDE

GDPR

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

3. června – 6. června 2019 se vyučuje pouze ve výtvarném a tanečním oboru.
V ostatních oborech probíhají postupové a závěrečné zkoušky dle rozpisů. (na hlavní budově i na pobočné budově ul. Makovského)

Dne 7. června 2019 bude škola (i pobočná budova) z technických důvodů od 13.00 hod. uzavřena. Vyučování odpadá.

V hudební nauce se nevyučuje v týdnu od 3.6. - 7.6.2019 a od 10. – 14.6.2019.

V týdnu od 17.6. – 21.6.2019 se již se nevyučuje,
vydává se pouze vysvědčení.

Ukončení školního roku 2018/2019 pátek 21. června 2019, 16.00 hodin.

Od 24.6. – 28.6.2019 škola uzavřena – ředitelské volno.

Zahájení školního roku 2019/2020 pondělí 2. září 2019 od 12.00 hodin.

Od 11.března 2019 započnou na ZUŠ Ostrava – Poruba stavební práce, které budou probíhat průběžně až do 11.října 2019.
Upozorňujeme rodiče, žáky a návštěvníky školy, aby dbali pokynů a nařízení, která budou průběžně vyvěšena na budově školy, ve vestibulu hlavní budovy a na webových stránkách.
Stavební práce budou začínat od 18.března 2019 v pavilonu B, který bude do 22.března 2019 zcela uzavřen. Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 24, odst.2, ředitel školy vyhlašuje po tuto dobu ředitelské volno pro žáky, kterých se týká výuka ve výše uvedeném pavilonu. Z bezpečnostních důvodů bude tedy vstup na tento pavilon zcela ZAKÁZÁN.
Rovněž bude v době rekonstrukce budov zakázán vjezd na parkoviště pod hlavním vchodem školy. Prosíme také, abyste si uvědomili, že se budete pohybovat po staveništi a dbali zvýšené opatrnosti.
Doufám, že vzniklou situaci pochopíte a společnými silami se budeme snažit, aby vše proběhlo bez větších problémů. Jedná se hlavně o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, žáků, jejich rodičů a všech návštěvníků ZUŠ Ostrava – Poruba.
Informace o průběhu stavebních prací (uzavření jednotlivých pavilónů) budou průběžně aktualizovány.
V Ostravě – Porubě dne 11.3.2019 Bc. Jiří Čaňo, v.r. ředitel školy

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Zahájení školního roku 2019/2020 je v pondělí 2.září ve 12:00 hodin.

FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

J. Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde