ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ

Datum úhrady je 15. září za první pololetí a 15. února za druhé pololetí.

ZUŠ Ostrava- Poruba je školou státní, spadá do sítě škol MŠMT, zřizovaných Moravskoslezským krajem. Z těchto důvodů neplatí rodiče celé školné, které činí v průměru kolem 21 500 Kč za školní rok, v závislosti dle oboru, ale platí pouze jeho část, tzv. úplatu za vzdělání. Úplata za vzdělání tedy není v žádném případě školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy

Ve vyhlášce MŠMT č. 71/2005 Sb. se blíže specifikuje:

„Žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu.“ (§ 7 odst. 2, písm. d)

„Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělání se nevrací.“ (§ 8 odst. 3)

Studium lze ukončit pouze k 31.lednu nebo k 30.červnu a to na základě písemné odhlášky doručené do kanceláře školy.

VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 NA JEDNO POLOLETÍ:

HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební nauka 1 300,- Kč
Základní studium individuální 1 900,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 900,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 2 500,- Kč

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Základní studium 1 200,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 200,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 2 500,- Kč

TANEČNÍ OBOR

Přípravný taneční obor 1 300,- Kč
Základní studium 1 400,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 400,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 2 500,- Kč

VÝTVARNÝ OBOR

Přípravný výtvarný obor (předškolní věk) 800,- Kč
Přípravný výtvarný obor 1 4000,- Kč
Základní studium 1 500,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 500,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 2 500,- Kč

VŠECHNY OBORY

Studium pro dospělé – výdělečně činní 7 000,- Kč

Studium pro dospělé ve školním roce 2019/2020 nebude pro nové žáky otevřeno.

SOUBOR

bez výuky v individuálním studiu 1 100,- Kč

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2019/2020 naleznete ZDE

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete ZDE

GDPR

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

3. června – 6. června 2019 se vyučuje pouze ve výtvarném a tanečním oboru.
V ostatních oborech probíhají postupové a závěrečné zkoušky dle rozpisů. (na hlavní budově i na pobočné budově ul. Makovského)

Dne 7. června 2019 bude škola (i pobočná budova) z technických důvodů od 13.00 hod. uzavřena. Vyučování odpadá.

V hudební nauce se nevyučuje v týdnu od 3.6. - 7.6.2019 a od 10. – 14.6.2019.

V týdnu od 17.6. – 21.6.2019 se již se nevyučuje,
vydává se pouze vysvědčení.

Ukončení školního roku 2018/2019 pátek 21. června 2019, 16.00 hodin.

Od 24.6. – 28.6.2019 škola uzavřena – ředitelské volno.

Zahájení školního roku 2019/2020 pondělí 2. září 2019 od 12.00 hodin.

Od 11.března 2019 započnou na ZUŠ Ostrava – Poruba stavební práce, které budou probíhat průběžně až do 11.října 2019.
Upozorňujeme rodiče, žáky a návštěvníky školy, aby dbali pokynů a nařízení, která budou průběžně vyvěšena na budově školy, ve vestibulu hlavní budovy a na webových stránkách.
Stavební práce budou začínat od 18.března 2019 v pavilonu B, který bude do 22.března 2019 zcela uzavřen. Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 24, odst.2, ředitel školy vyhlašuje po tuto dobu ředitelské volno pro žáky, kterých se týká výuka ve výše uvedeném pavilonu. Z bezpečnostních důvodů bude tedy vstup na tento pavilon zcela ZAKÁZÁN.
Rovněž bude v době rekonstrukce budov zakázán vjezd na parkoviště pod hlavním vchodem školy. Prosíme také, abyste si uvědomili, že se budete pohybovat po staveništi a dbali zvýšené opatrnosti.
Doufám, že vzniklou situaci pochopíte a společnými silami se budeme snažit, aby vše proběhlo bez větších problémů. Jedná se hlavně o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, žáků, jejich rodičů a všech návštěvníků ZUŠ Ostrava – Poruba.
Informace o průběhu stavebních prací (uzavření jednotlivých pavilónů) budou průběžně aktualizovány.
V Ostravě – Porubě dne 11.3.2019 Bc. Jiří Čaňo, v.r. ředitel školy

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Zahájení školního roku 2019/2020 je v pondělí 2.září ve 12:00 hodin.

FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

J. Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde