ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ

Datum úhrady je 15. září za první pololetí a 15. února za druhé pololetí.

ZUŠ Ostrava- Poruba je školou státní, spadá do sítě škol MŠMT, zřizovaných Moravskoslezským krajem. Z těchto důvodů neplatí rodiče celé školné, které činí v průměru kolem 21 500 Kč za školní rok, v závislosti dle oboru, ale platí pouze jeho část, tzv. úplatu za vzdělání. Úplata za vzdělání tedy není v žádném případě školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy

Ve vyhlášce MŠMT č. 71/2005 Sb. se blíže specifikuje:

„Žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu.“ (§ 7 odst. 2, písm. d)

„Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělání se nevrací.“ (§ 8 odst. 3)

Studium lze ukončit pouze k 31.lednu nebo k 30.červnu a to na základě písemné odhlášky doručené do kanceláře školy.

VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NA JEDNO POLOLETÍ:

HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební nauka 1 100,- Kč
Základní studium individuální 1 650,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 650,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 2 200,- Kč

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Základní studium 1 200,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 200,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 2 200,- Kč

TANEČNÍ OBOR

Přípravný taneční obor 1 100,- Kč
Základní studium 1 200,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 200,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 2 200,- Kč

VÝTVARNÝ OBOR

Přípravný výtvarný obor (předěkolní věk) 500,- Kč
Přípravný výtvarný obor 1 200,- Kč
Základní studium 1 300,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 300,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 2 200,- Kč

VŠECHNY OBORY

Studium pro dospělé – výdělečně činní 7 000,- Kč

Studium pro dospělé ve školním roce 2020/2021 nebude pro nové žáky otevřeno.

SOUBOR

bez výuky v individuálním studiu 400,- Kč

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2021/2022

budou probíhat od 7.6.2011. Více informací ZDE.ORGANIZACE VÝUKY V ZUŠ OSTRAVA-PORUBA OD 12.4.2021
ke stažení ZDE


OZNÁMENÍ K TALENTOVÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2020/2021

Výslkedky talentových zkoušek ke stažení ZDE

Přihlášku pro školní rok 2020/2021 je možné stáhnout na webové stránce školy a zasílat ji můžete paní Bc. Ireně Kupčákové na email: kupcakova@zusporuba.cz Popřípadě ji v obálce vložit do poštovní schránky u vstupu do hlavní budovy ZUŠ.
Bc. Jiří Čaňo
ředitel ZUŠ

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

J. Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde