ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ

Datum úhrady je 15. září za první pololetí a 15. února za druhé pololetí.

ZUŠ Ostrava- Poruba je školou státní, spadá do sítě škol MŠMT, zřizovaných Moravskoslezským krajem. Z těchto důvodů neplatí rodiče celé školné, které činí v průměru kolem 41 500 Kč za školní rok, v závislosti dle oboru a stupni studia, ale platí pouze jeho část, tzv. úplatu za vzdělání. Úplata za vzdělání tedy není v žádném případě školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy

Ve vyhlášce MŠMT č. 71/2005 Sb. se blíže specifikuje:

„Žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu.“ (§ 7 odst. 2, písm. d)

„Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělání se nevrací.“ (§ 8 odst. 3)

Studium lze ukončit pouze k 31.lednu nebo k 30.červnu a to na základě písemné odhlášky doručené do kanceláře školy.

VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 NA JEDNO POLOLETÍ:

HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební nauka 1 700,- Kč
Základní studium individuální 2 200,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 2 200,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 3 000,- Kč

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Základní studium 1 800,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 800,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 3 000,- Kč

TANEČNÍ OBOR

Přípravný taneční obor 1 700,- Kč
Základní studium 1 800,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 800,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 3 000,- Kč

VÝTVARNÝ OBOR

Přípravný výtvarný obor (předěkolní věk) 1 000,- Kč
Přípravný výtvarný obor 1 750,- Kč
Základní studium 1 900,- Kč
Studium pro dospělé – mimo VŠ 1 900,- Kč
Studium pro dospělé – studenti VŠ 3 000,- Kč

VŠECHNY OBORY

Studium pro dospělé – výdělečně činní 7 000,- Kč

Studium pro dospělé ve školním roce 2023/2024 nebude pro nové žáky otevřeno.

SOUBOR

bez výuky v individuálním studiu 1 700,- Kč

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2024/2025 naleznete ZDE

INFORMACE K DODATEČNÝM TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 NALEZNETE ZDE

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

Josefa Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem