ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

Základní umělecká škola Ostrava - Poruba

má kapacitu 1300 žáků a poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém.

Vyučování na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Nejmladší žáci jsou zařazeni do přípravného studia a následně do I. stupně, který trvá až 7 let. Žáci pak mohou pokračovat ve II. stupni s dobou studia 3 - 4 roky. Pokud si zvolí profesionální uměleckou dráhu, mají možnost se u nás připravit k dalšímu studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru.

Za 55 let existence školy vychovali naši pedagogové již celou řadu vynikajících umělců, kteří působí na profesionální úrovni ve všech vyučovaných oborech.

Mládež však u nás studuje i proto, aby získala v hudebních i nehudebních oborech dovednosti pro své potěšení a obohacení svého života, tedy i pro radost z vlastních schopností. Rodičovská veřejnost si této estetické výchovy velice váží, protože chrání jejich děti před únikovým způsobem života.

Žáci se mohou přihlásit ke konci každého pololetí do jednoho nebo více oborů. Učební plány umožňují studium i těm středoškolákům, kteří se chtějí připravit k přijetí na vysokou školu uměleckého směru.

Sdružení rodičů při ZUŠ, Ostrava – Poruba, J.Valčíka 4413, z.s.

  • předseda: Bc. Alena Henzlová
  • členové: Mgr. Fiurášková Sylva, Guňková Pavla, Bc. Kupčáková Irena, ing. Šarman Jan

Při ZUŠ působí Sdružení rodičů, které spolupracuje se školou při pořádání a organizování žákovských koncertů a dalších veřejných akcí. Prostředky Sdružení rodičů jsou vynakládány například na:

  • občerstvení účinkujících žáků na veřejných akcích školy
  • náklady žáků, kteří školu reprezentují na národních i mezinárodních soutěžích
  • žákovské abonentní vstupenky na koncerty Janáčkovy filharmonie
  • dárky pro absolventy školy
  • zajišťování výměnných koncertů žáků naší školy a žáků z družební hudební školy v Katowicích
  • nákup hudebních nástrojů a dalších učebních pomůcek pro žáky
  • pořízení krojů pro cimbálovu muziku, dresů pro taneční obor
  • materiál pro obor výtvarný atd...

Bližší informace o práci výboru Sdružení rodičů na telefonním čísle 558 275 011 nebo na e-mailové adrese: sekretarka.zus-valcika@tiscali.cz.

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Koncert dech.odd. „Zahraj si s námi“
31.5.2016, 17:00 hod.,
Hudební studio ZUŠ
Vystoupení žáků TO
1.6.2016, 17:00 hod.,
Koncertní sál ZUŠ

FOTOGALERIE

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Od 6. června – 9. června 2016 se z důvodu konání postupových a závěrečných zkoušek žáků hudebního oboru a literárně dramatického oboru nevyučuje v hudebním oboru, v HN, PHN a literárně dramatickém oboru a to na hlavní budově ZUŠ, J. Valčíka 4413, na pobočné budově ul. Španielova (Čkalovova) a na pobočné budově ul. Makovského, Ostrava - Poruba.
Ve výtvarném oboru probíhá výuka mimo 7. a 8. června 2016 (talentové přijímací zkoušky).
V tanečním oboru probíhá vyučování dle rozvrhu.

Dne 10. června 2016 je škola z technických důvodů uzavřena.

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2016/2017 naleznete ZDE

Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení v ZUŠ Ostrava – Poruba bude vyučování ve školním roce 2015/2016 ukončeno dne 24. června 2016.
Vysvědčení se bude vydávat průběžně v týdnu od 20.6. – 24.6.2016

KONTAKT:

J. Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012