ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

Základní umělecká škola Ostrava - Poruba

má kapacitu 1300 žáků a poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém.

Vyučování na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Nejmladší žáci jsou zařazeni do přípravného studia a následně do I. stupně, který trvá až 7 let. Žáci pak mohou pokračovat ve II. stupni s dobou studia 3 - 4 roky. Pokud si zvolí profesionální uměleckou dráhu, mají možnost se u nás připravit k dalšímu studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru.

Za 60 let existence školy vychovali naši pedagogové již celou řadu vynikajících umělců, kteří působí na profesionální úrovni ve všech vyučovaných oborech.

Mládež však u nás studuje i proto, aby získala v hudebních i nehudebních oborech dovednosti pro své potěšení a obohacení svého života, tedy i pro radost z vlastních schopností. Rodičovská veřejnost si této estetické výchovy velice váží, protože chrání jejich děti před únikovým způsobem života.

Žáci se mohou přihlásit ke konci každého pololetí do jednoho nebo více oborů. Učební plány umožňují studium i těm středoškolákům, kteří se chtějí připravit k přijetí na vysokou školu uměleckého směru.

Sdružení rodičů při ZUŠ, Ostrava – Poruba, J.Valčíka 4413, z.s.

  • předseda: Bc. Alena Henzlová
  • členové: Mgr. Fiurášková Sylva, Guňková Pavla, Bc. Kupčáková Irena, ing. Šarman Jan

Při ZUŠ působí Sdružení rodičů, které spolupracuje se školou při pořádání a organizování žákovských koncertů a dalších veřejných akcí. Prostředky Sdružení rodičů jsou vynakládány například na:

  • občerstvení účinkujících žáků na veřejných akcích školy
  • náklady žáků, kteří školu reprezentují na národních i mezinárodních soutěžích
  • žákovské abonentní vstupenky na koncerty Janáčkovy filharmonie
  • dárky pro absolventy školy
  • zajišťování výměnných koncertů žáků naší školy a žáků z družební hudební školy v Katowicích
  • nákup hudebních nástrojů a dalších učebních pomůcek pro žáky
  • pořízení krojů pro cimbálovu muziku, dresů pro taneční obor
  • materiál pro obor výtvarný atd...

Bližší informace o práci výboru Sdružení rodičů na telefonním čísle 558 275 011 nebo na e-mailové adrese: sekretarka.zus-valcika@tiscali.cz.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 02. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet PO je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 28.února a ve čtvrtek 1.března 2018 odpadá vyučování
v hudebním, literárně-dramatickém a tanečním oboru z důvodu konání okresního kola soutěží ZUŠ.
Výtvarný obor vyučuje dle platného rozvrhu !!!

Studium pro dospělé ve školním roce 2017/2018 nebude pro nové žáky otevřeno.

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2017/2018 naleznete ZDE

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Hudební podvečer
21.2.2018, 17:00 hod.,
Koncertní sál ZUŠ

Okresní kolo soutěží ZUŠ
28.2 a 1.3.2018, od 9:00 hod.,
sály ZUŠ

Hudební podvečer
7.3.2018, 17:00 hod.,
Hudební studio ZUŠ

FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

J. Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012