ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

Všichni žáci jsou do školy přijímáni na základě talentové zkoušky.

Žáci pětiletí budou přijímáni ke studiu v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM PRO I. STUPEŇ

hudebním oboru budou žáci přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k  31. 8. v daném roce.

Přijímáni budou pouze do tohoto předmětu:

 • Přípravná hudební výchova – Hra na housle
 • Přípravná hudební výchova – Hra na klavír
 • Přípravná hudební výchova – Hra na elektrické klávesy
 • Přípravná hudební výchova – Sólový zpěv
 • Přípravná hudební výchova – Hra na zobcovou flétnu

Výuka bude organizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku. (PHV). Žák bude kmenovým žákem třídního učitele s plným školným. Nebude navštěvovat hudební nauku. Osvědčení mu vydá třídní učitel.

tanečním oboru budou žáci přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k 31. 8. v daném roce. Budou přijímáni do předmětu Přípravná taneční výchova (PTV). Výuka bude organizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku (PTV). Výuku je možné spojit.

Ve výtvarném oboru budou žáci přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k 31. 8. v daném roce. Budou přijímáni do předmětu Přípravná výtvarná výchova (PVV). Výuka bude organizována v rozsahu 1,5 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku. Přípravná výtvarná výchova bude otevřena pro žáky jen tehdy, bude-li jich k tomuto studiu přijato minimálně 5 v jedné skupině. Výuku je možno spojit.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Do přípravného studia budou žáci přijímáni ve všech oborech při dosažení věku 6 let. Výuka bude v rozsahu 1 roku.

 • PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – HUDEBNÍ OBOR

  Varianta A – bez nástroje

  V prvním pololetí bude žák navštěvovat předmět Přípravná hudební nauka (PHN), která bude organizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Ve druhém pololetí se výuka rozšíří o nástroj (zpěv) v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně. Žák je kmenovým žákem PHN. Osvědčení vydává vyučující PHN. Školné PHN.

  Varianta B – s nástrojem, se zpěvem

  Žák navštěvuje svůj ,,hlavní obor“ v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně a je kmenovým žákem vyučujícího ,,hlavního oboru“. Osvědčení vydává vyučující ,,hlavního oboru‘‘. Školné plné. Žák navštěvuje PHN v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.

 • PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – VÝTVARNÝ OBOR

  Výuka je organizována v rozsahu 3 vyučovacích hodin

 • PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – TANEČNÍ OBOR

  Výuka je organizovaná v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. STUPNĚ

Je organizováno ve všech oborech v délce 7 let. Do 1. ročníku I. stupně je žák zařazen při dosažení věku 7 let.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM PRO II. STUPEŇ

Přípravné studium II. stupně je organizováno pro žáky od 14 let ve všech oborech, kteří neabsolvovali žádné studium. Délka studia je 1 rok. Vyučuje se dle osnov I. stupně.

ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ

Navazuje na studium I. stupně v rozsahu 4 let a je organizováno ve všech oborech.

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

Studium pro dospělé je organizováno pro studenty od 18 let. Délka studia je 4 roky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

OZNÁMENÍ K TALENTOVÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2020/2021

Z důvodu současné situace bude přesný termín a způsob vykonání talentové přijímací zkoušky do naší školy pro školní rok 2020/2021 upřesněn a včas oznámen na webové stránce školy a na vývěsce u vstupu do hlavní budovy školy. Přihlášku je možné již nyní stáhnout na webové stránce školy a zasílat ji můžete paní Bc. Ireně Kupčákové na email: kupcakova@zusporuba.cz Popřípadě ji v obálce vložit do poštovní schránky u vstupu do hlavní budovy ZUŠ.
Bc. Jiří Čaňo
ředitel ZUŠ

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu Vám oznamujeme, že od středy 11. března 2020 až do odvolání je Základní umělecká škola, J. Valčíka 4413 uzavřena.

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Hudební podvečer
11.3.2020, 17:00 hod.,
Hudební studio ZUŠ

Žákovský koncert
18.3.2020, 17:00 hod.
Hudební studio ZUŠ

Koncert ke Dni učitelů
25.3.2020, 17:00 hod.,
Koncertní sál ZUŠ

FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

J. Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde