ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

Všichni žáci jsou do školy přijímáni na základě talentové zkoušky.

Žáci pětiletí budou přijímáni ke studiu v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM PRO I. STUPEŇ

hudebním oboru budou žáci přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k  31. 8. v daném roce.

Přijímáni budou pouze do tohoto předmětu:

 • Přípravná hudební výchova – Hra na housle
 • Přípravná hudební výchova – Hra na klavír
 • Přípravná hudební výchova – Hra na elektrické klávesy
 • Přípravná hudební výchova – Sólový zpěv
 • Přípravná hudební výchova – Hra na zobcovou flétnu

Výuka bude organizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku. (PHV). Žák bude kmenovým žákem třídního učitele s plným školným. Nebude navštěvovat hudební nauku. Osvědčení mu vydá třídní učitel.

tanečním oboru budou žáci přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k 31. 8. v daném roce. Budou přijímáni do předmětu Přípravná taneční výchova (PTV). Výuka bude organizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku (PTV). Výuku je možné spojit.

Ve výtvarném oboru budou žáci přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k 31. 8. v daném roce. Budou přijímáni do předmětu Přípravná výtvarná výchova (PVV). Výuka bude organizována v rozsahu 1,5 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku. Přípravná výtvarná výchova bude otevřena pro žáky jen tehdy, bude-li jich k tomuto studiu přijato minimálně 5 v jedné skupině. Výuku je možno spojit.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Do přípravného studia budou žáci přijímáni ve všech oborech při dosažení věku 6 let. Výuka bude v rozsahu 1 roku.

 • PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – HUDEBNÍ OBOR

  Varianta A – bez nástroje

  V prvním pololetí bude žák navštěvovat předmět Přípravná hudební nauka (PHN), která bude organizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Ve druhém pololetí se výuka rozšíří o nástroj (zpěv) v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně. Žák je kmenovým žákem PHN. Osvědčení vydává vyučující PHN. Školné PHN.

  Varianta B – s nástrojem, se zpěvem

  Žák navštěvuje svůj ,,hlavní obor“ v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně a je kmenovým žákem vyučujícího ,,hlavního oboru“. Osvědčení vydává vyučující ,,hlavního oboru‘‘. Školné plné. Žák navštěvuje PHN v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.

 • PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – VÝTVARNÝ OBOR

  Výuka je organizována v rozsahu 3 vyučovacích hodin

 • PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – TANEČNÍ OBOR

  Výuka je organizovaná v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. STUPNĚ

Je organizováno ve všech oborech v délce 7 let. Do 1. ročníku I. stupně je žák zařazen při dosažení věku 7 let.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM PRO II. STUPEŇ

Přípravné studium II. stupně je organizováno pro žáky od 14 let ve všech oborech, kteří neabsolvovali žádné studium. Délka studia je 1 rok. Vyučuje se dle osnov I. stupně.

ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ

Navazuje na studium I. stupně v rozsahu 4 let a je organizováno ve všech oborech.

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

Studium pro dospělé je organizováno pro studenty od 18 let. Délka studia je 4 roky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2019/2020 naleznete ZDE

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete ZDE

GDPR

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Zahájení školního roku 2019/2020 pondělí 2. září 2019 od 12.00 hodin.

Od 11.března 2019 započnou na ZUŠ Ostrava – Poruba stavební práce, které budou probíhat průběžně až do 11.října 2019.
Upozorňujeme rodiče, žáky a návštěvníky školy, aby dbali pokynů a nařízení, která budou průběžně vyvěšena na budově školy, ve vestibulu hlavní budovy a na webových stránkách.
Stavební práce budou začínat od 18.března 2019 v pavilonu B, který bude do 22.března 2019 zcela uzavřen. Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., § 24, odst.2, ředitel školy vyhlašuje po tuto dobu ředitelské volno pro žáky, kterých se týká výuka ve výše uvedeném pavilonu. Z bezpečnostních důvodů bude tedy vstup na tento pavilon zcela ZAKÁZÁN.
Rovněž bude v době rekonstrukce budov zakázán vjezd na parkoviště pod hlavním vchodem školy. Prosíme také, abyste si uvědomili, že se budete pohybovat po staveništi a dbali zvýšené opatrnosti.
Doufám, že vzniklou situaci pochopíte a společnými silami se budeme snažit, aby vše proběhlo bez větších problémů. Jedná se hlavně o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, žáků, jejich rodičů a všech návštěvníků ZUŠ Ostrava – Poruba.
Informace o průběhu stavebních prací (uzavření jednotlivých pavilónů) budou průběžně aktualizovány.
V Ostravě – Porubě dne 11.3.2019 Bc. Jiří Čaňo, v.r. ředitel školy

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Zahájení školního roku 2019/2020 je v pondělí 2.září ve 12:00 hodin.

FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

J. Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde