ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - PORUBA

OBNOVENÍ PROVOZU ZUŠ 11. KVĚTNA 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 se 11. 5. 2020 obnovuje provoz v ZUŠ Ostrava-Poruba Informace k organizaci výuky ZDE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ke stažení ZDE formát PDF a ZDE formát DOC


VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ke stažení ZDE

Základní umělecká škola Ostrava - Poruba

má kapacitu 1300 žáků a poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém.

Vyučování na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Nejmladší žáci jsou zařazeni do přípravného studia a následně do I. stupně, který trvá až 7 let. Žáci pak mohou pokračovat ve II. stupni s dobou studia 3 - 4 roky. Pokud si zvolí profesionální uměleckou dráhu, mají možnost se u nás připravit k dalšímu studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru.

Za 60 let existence školy vychovali naši pedagogové již celou řadu vynikajících umělců, kteří působí na profesionální úrovni ve všech vyučovaných oborech.

Mládež však u nás studuje i proto, aby získala v hudebních i nehudebních oborech dovednosti pro své potěšení a obohacení svého života, tedy i pro radost z vlastních schopností. Rodičovská veřejnost si této estetické výchovy velice váží, protože chrání jejich děti před únikovým způsobem života.

Žáci se mohou přihlásit ke konci každého pololetí do jednoho nebo více oborů. Učební plány umožňují studium i těm středoškolákům, kteří se chtějí připravit k přijetí na vysokou školu uměleckého směru.

Sdružení rodičů při ZUŠ, Ostrava – Poruba, J.Valčíka 4413, z.s.

  • předseda: Bc. Alena Henzlová
  • členové: Mgr. Fiurášková Sylva, Guňková Pavla, Bc. Kupčáková Irena, ing. Šarman Jan

Při ZUŠ působí Sdružení rodičů, které spolupracuje se školou při pořádání a organizování žákovských koncertů a dalších veřejných akcí. Prostředky Sdružení rodičů jsou vynakládány například na:

  • občerstvení účinkujících žáků na veřejných akcích školy
  • náklady žáků, kteří školu reprezentují na národních i mezinárodních soutěžích
  • žákovské abonentní vstupenky na koncerty Janáčkovy filharmonie
  • dárky pro absolventy školy
  • zajišťování výměnných koncertů žáků naší školy a žáků z družební hudební školy v Katowicích
  • nákup hudebních nástrojů a dalších učebních pomůcek pro žáky
  • pořízení krojů pro cimbálovu muziku, dresů pro taneční obor
  • materiál pro obor výtvarný atd...

Bližší informace o práci výboru Sdružení rodičů na telefonním čísle 558 275 011 nebo na e-mailové adrese: kupcakova@zusporuba.cz.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 02. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet PO je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Kontaktní údaje na pověřence GDPR

I3 Consultants s.r.o.
IČO: 27921344
sídlo: K Trninám 945/34, 163 00 Praha
tel.: +420 543 214 714
e-mail: info@i3c.cz
ID datové schránky: mazc9cz
zastoupená fyzickou osobou:
Mgr. Zdeněk Novák
tel.: +420 777 078 427
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413,
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

OZNÁMENÍ K TALENTOVÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2020/2021

Výslkedky talentových zkoušek ke stažení ZDE

Přihlášku pro školní rok 2020/2021 je možné stáhnout na webové stránce školy a zasílat ji můžete paní Bc. Ireně Kupčákové na email: kupcakova@zusporuba.cz Popřípadě ji v obálce vložit do poštovní schránky u vstupu do hlavní budovy ZUŠ.
Bc. Jiří Čaňo
ředitel ZUŠ

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
FOTOGALERIE

 

KONTAKT:

IČ: 64628221

DIČ: CZ64628221 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: pe7fxbp

Bankovní účet školy:
44 336 761/0100

Bankovní účet FKSP:
19-6354980277/0100

J. Valčíka 4413
Ostrava - Poruba
708 00

558 275 011
558 275 012

všechny kontakty ke stažení zde